Preus

Preus del Casal

Funcionament quotidià
Quota anual 73,50 €
Descompte primer germà 25% 55,12 €
Descompte segon germà 50% 36,75 €

 

Funcionament quotidià - Pagament trimestral
Quota per trimestre 31,00 €
Descompte primer germà 25% 23,25 €
Descompte segon germà 50% 15,50 €

 

Quota grup un dia
Quota única 36,75 €
Descompte primer germà 25% 27,56 €
Descompte segon germà 50% 18,37 €